[Soạn văn lớp 11] Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Hướng dẫn trả lời câu hỏi Chủ đề 1: Phỏng vấn về việc giảng dạy và...

[Soạn văn lớp 11] Ôn tập phần Văn học

Ôn tập phần Văn học Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Xem lại câu 1b và câu 1c bài "Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ...

[Soạn văn lớp 11] Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét –...

ình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét - Uy-li-am Sếch-xpia) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tóm tắt Rô-mê-ô và Giu-li-et là vở bi kịch...

[Soạn văn lớp 11] Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong...

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản Hướng dẫn trả lời câu hỏi Dùng kiểu câu bị động Câu 1: - Câu...

[Soạn văn lớp 11] Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Các mâu thuẫn được thể hiện trong đoạn trích -...

[Soạn văn lớp 11] Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Hướng dẫn trả lời câu hỏi   Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng...

[Soạn văn lớp 11] Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)

Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Bố cục 3 phần: - Đoạn 1 (từ đầu đến ......

[Soạn văn lớp 11] Luyện tập viết bản tin

Luyện tập viết bản tin Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: a. Về cấu trúc: bản tin có nhan đề, triển khai từ thông tin...

[Soạn văn lớp 11] Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)

Vi hành (Nguyễn Ái Quốc) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1 & 2: - Tạo tình huống đặc sắc bất ngờ. Đó là hai...

[Soạn văn lớp 11] Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)

Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Tóm tắt truyện Câu chuyện đã kể về cha con của...