[Soạn văn lớp 10] Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh Hướng dẫn trả lời câu hỏi   I. Đoạn văn thuyết minh 1. a. Đoạn văn là một phần của văn bản,...

[Soạn văn lớp 10] Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh Đề bài tham khảo và Gợi ý làm bài   Đề 1: Giới thiệu một danh lam thắng...

[Soạn văn lớp 10] Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Việc làm của Ngô Tử Văn mang nhiều ý nghĩa. Nó vừa thể hiện sự khảng khái, chính...

[Soạn văn lớp 10] Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh Hướng dẫn trả lời câu hỏi   Đề bài tham khảo và Gợi ý làm bài Đề 1: Giới...

[Soạn văn lớp 10] Phương pháp thuyết minh

Phương pháp thuyết minh Hướng dẫn trả lời câu hỏi I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh - Tầm quan trọng của phương pháp...

[Soạn văn lớp 10] Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên) Hướng dẫn trả lời câu hỏi   Câu 1: Những tình tiết góp phần bộc lộ nhân cách Trần...

[Soạn văn lớp 10] Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)

Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn...

[Soạn văn lớp 10] Khái quát lịch sử tiếng Việt

Khái quát lịch sử tiếng Việt Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Một số ví dụ minh họa cho các biện pháp Việt hóa...

[Soạn văn lớp 10] Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)

Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: - Hiền tài là những người học rộng, tài cao,...

[Soạn văn lớp 10] Trích diễm thi tập (Trích diễm thi tập tự –...

Trích diễm thi tập (Trích diễm thi tập tự - Hoàng Đức Lương) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: a. Trong phần đầu của bài...