[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Xác định hàm số có đồ thị cho trước

0
47

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Xác định hàm số có đồ thị cho trước

 

Phương pháp giải

Phương pháp giải: Khi xác định hàm số lượng giác có đồ thị cho trước, ta cần chú ý đến các yếu tố sau:

Các điểm đặc biệt mà đồ thị đi qua;

Xác định chu kì của hàm số thông qua đồ thị.

 

Bài tập minh họa có giải

 

Bài 1:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hình vẽ bên là một phần đồ thị của hàm số nào sau đây?

A. y = sinx/2

B. y = cosx/2

C. y = – cosx/4

D. y = sin( – x/2)

Lời giải:

Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên loại ngay các phương án B và C. Đồ thị hàm số đi qua (π; -1) nên phương án A cũng không thỏa mãn.

Vậy đáp án là D.

Nhận xét: Từ đồ thị ta nhận thấy hàm số có chu kì T =4π nên ta có thể loại ngay phương án C.

Bài 2:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hình vẽ bên là một phần đồ thị của hàm số nào sau đây?

A. y = sinx/2

B. y = sinx

C. y = cosx/2

D. y = cosx

Lời giải:

Từ đồ thị ta nhận thấy hàm số có chu kì T =4π nên ta có thể loại ngay phương án B và D. Do đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên ta loại tiếp phương án C.

Vậy đáp án là A.

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hàm số lượng giác TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here