[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Các quy tắc tính đạo hàm

0
53

 

Công thức

– (c)’=0 (c=const)

– (xn)’ =n.xn-1 (n∈N,n > 1,x∈R)

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương

– (u+v-w)’= u’+v’-w’

– (uv)’= u’v + uv’

– (ku)’=ku’ (k= const)

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đạo hàm của hàm hợp

y’x=y’u.u’x

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here