[Đại số và Giải tích 11] Tìm tập xác định của hàm số

0
42

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Tìm tập xác định của hàm số

 

Phương pháp giải

 

Khi tìm tập xác định của hàm số, ta cần lưu ý:

Các hàm số y = sinx, y = cosx xác định với mọi x ∈R.

– Hàm số y = (P(x))/(Q(x)) xác định khi Q(x) ≠0. Từ đó suy ra:

– Hàm số y = tanx xác định khi cosx ≠0.

– Hàm số y = cotx xác định khi sinx ≠0.

– Hàm số y = √(f(x)) xác định khi f(x) ≥0.

 

Bài tập minh họa có giải

 

Ví dụ 1: Tìm tập xác định D của hàm số y = (sinx + 2)/ (sinx.cos2x)

A. D = R\ {kπ/2, k ∈ Z}

B. D = R\ {π/2+kπ, k ∈ Z}

C. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}

D. D = R\ {kπ, k ∈ Z}

Hướng dẫn giải:

Hàm số xác định khi

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Vậy tập xác định của hàm số là D = R\ {kπ/2, k ∈ Z}. Đáp án là A.

Ví dụ 2: Tập xác định D của hàm số y = √((2cosx+3)/(sinx+1)) là:

A. D = R\ {-π/2+kπ, k ∈ Z}

B. D = R\ {-π/2+k2π, k ∈ Z}

C. D= R

D. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}

Hướng dẫn giải:

Hàm số xác định khi

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Do – 1 ≤sinx ≤1, – 1 ≤cosx ≤1 nên 2cosx + 3 > 0 và sinx + 1 ≥0, ∀x ∈ R.

Từ đó suy ra (1) ⇔ sinx ≠ -1 ⇔ x ≠ – π/2+k2π.

Vậy tập xác định của hàm số là D = R\ {-π/2+k2π, k ∈ Z}. Đáp án là B.

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hàm số lượng giác TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here