[ Giải Bài Tập Lý 12 ] – Bài 3 Con Lắc Đơn

0
88

Để học tốt môn vật lý quan trọng nhất bạn cần nắm được đủ kiến thức về lý thuyết và bài tập. Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho bạn đáp án bài tập Vật Lý trong giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12.

Dưới đây là toàn bộ Đáp án câu hỏi và bài tập Bài 3 Con lắc đơn.

Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 12

C1 trang 15 SGK

Chứng tỏ rằng đối với những góc lệch nhỏ hơn 20o thì độ chênh lệch giữa sinα và α (rad) không đến 1%.

Trả lời:

Ta kiểm nghiệm với các góc lệch nhỏ bằng 20o, ta có sinα ≈ α (rad)

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Do đó độ chênh lệch giữa sinα và α là:

0,3491 – 0,3420 = 0,0071 = 0,7%

C2 trang 15 SGK

Có nhận xét gì về chu kì của con lắc đơn?

Trả lời:

Chu kì con lắc

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Ta thấy chu kì T phụ thuộc vào chiều dài dây l và gia tốc trọng trường g.

T tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài l và tỉ lệ nghịch căn bậc hai của gia tốc trọng trường g.

T tăng khi chiều dài l tăng hoặc gia tốc trọng trường giảm

T giảm khi chiều dài l giảm hoặc gia tốc trọng trường tăng.

C3 trang 16 SGK

Hãy mô tả một cách định tính sự biến đổi năng lượng của con lắc, khi nó đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng và khi nó đi từ vị trí cân bằng ra vị trí biên.

Trả lời:

Khi con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì : s giảm (thế năng giảm), v tăng (động năng tăng).

– Tại vị trí cân bằng: s = 0 (thế năng bằng 0), v cực đại (động năng cực đại).

– Khi con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên: s tăng (thế năng tăng), v giảm (động năng giảm)

– Tại vị trí biên: s cực đại (thế năng cực đại), v = 0 (động năng bằng 0).

Vậy: Trong quá trình dao động đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng hay đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên, khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại

Phần bài tập SGK Vật Lý 12

Bài 1 (trang 17 SGK Vật Lý 12)

Thế nào là con lắc đơn ? Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học.

Chứng minh rằng khi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)), dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa.

Lời giải:

Con lắc đơn gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l.

Khảo sát con lắc về mặt động lực học :

– Từ vị trí cân bằng kéo nhẹ quả cầu lệch khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi thả ra. Con lắc dao động quanh vị trí cân bằng.

– Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ trái sang phải.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lưu ý : α, s có giá trị dương khi lệch khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương và ngược lại.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Thành phần lực Pt là lực kéo về có giá trị Pt = -mgsinα (3.1)

Nếu li độ góc α nhỏ thì sinα ≈ α (rad) thì Pt = -mgα = -mg s/l so sánh với lực kéo về của con lắc lò xo

F = -kx.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Vậy khi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)), con lắc đơn dao động điều hòa.

Phương trình s = s0cos(ωt + φ)

Bài 2 (trang 17 SGK Vật Lý 12)

Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ.

Lời giải:

Chu kì dao động của con lắc đơn khi dao động nhỏ

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 3 (trang 17 SGK Vật Lý 12)

Viết biểu thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch α bất kì.

Lời giải:

Động năng của con lắc tại vị trí góc lệch α bất kì

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Thế năng của con lắc tại vị trí góc lệch α bất kì Wt = mgl(1 – cosα) (mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng)

Cơ năng: Nếu bỏ qua mọi ma sát thì cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Khi con lắc dao động khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại.

Bài 4 (trang 17 SGK Vật Lý 12)

Hãy chọn đáp án đúng.

Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 5 (trang 17 SGK Vật Lý 12)

Hãy chọn đáp án đúng.

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi :

A. thay đổi chiều dài của con lắc.

B. thay đổi gia tốc trọng trường

C. tăng biên độ góc đến 30o

D. thay đổi khối lượng của con lắc.

Lời giải:

Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào l, g và biên độ góc không phụ thuộc vào khối lượng m. T không đổi khi thay đổi khối lượng m của con lắc.

Chọn đáp án D.

Bài 6 (trang 17 SGK Vật Lý 12)

Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ góc αo. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu ?

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Dùng định luật bảo toàn cơ năng, tại biên và tại vị trí cân bằng.

Tại biên Wt = mgl(1 – cosα0)

Tại vị trí cân bằng :

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Định luật bảo toàn cơ năng

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 7 (trang 17 SGK Vật Lý 12)

Một con lắc đơn dài l = 2m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 5 phút ?

Lời giải:

t = 5 phút = 300s

Chu kì dao động:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Số dao động toàn phần trong 5 phút

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

=> n = 105 dao động toàn phần.

Trên đây là, [ Giải Bài Tập Lý 12 ] – Bài 3 Con Lắc Đơn. Tinnhanh1s.com biên soạn theo Giải Bài tập Vật Lý 12 và Để học tốt Vật Lý 12 và bám sát nội dung sgk Vật Lí 12. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here