[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 13 Các mạnh điện xoay chiều

0
71

Để học tốt môn vật lý quan trọng nhất bạn cần nắm được đủ kiến thức về lý thuyết và bài tập. Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho bạn đáp án bài tập Vật Lý trong giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12.

Dưới đây là toàn bộ Đáp án câu hỏi và bài tập Bài 13 Các mạnh điện xoay chiều

Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 12

C1 trang 67 SGK

Hãy nhắc lại các định nghĩa của u, U0 và U

Trả lời:

– Điện áp tức thời xoay chiều là điện áp biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin.

– Điện áp cực đại là giá trị lớn nhất luôn dương khi hàm cos hay sin bằng 1.

– Điện áp hiệu dụng là giá trị của điện áp hiện thị trên vôn kế (bằng điện áp cực đại chia √2).

C2 trang 68 SGK

Phát biểu định luật Ôm đối với dòng điện một chiều qua một dây dẫn.

Trả lời:

Cường độ dòng điện qua đoạn mạch thì tỉ lệ thuận với điện áp 2 đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở đoạn mạch.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

C3 trang 68 SGK

Dòng điện trên hình 13.4 (SGK) có “chạy qua” hai tấm của tụ điện không? Cơ chế của dòng điện ấy như thế nào?

Trả lời:

Dòng điện trong mạch hình 13.4 có tụ điện là dòng điện tích dịch chuyển từ bản dương (+q) sang bản âm (-q) ở phía ngoài tụ điện, do đó dòng điện không chạy qua 2 tấm của tụ điện.

C4 trang 70 SGK

Chứng minh rằng đại lượng ZC = 1/Cω có đơn vị là ôm (đơn vị của điện trở)

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Vậy ZC có đơn vị là ôm.

C5 trang 71 SGK

Chứng minh hệ thức sau đây giữa điện áp u ở hai đầu cuộn cảm và dòng điện i chạy qua cuộn cảm đó (H.13.5)

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

C6 trang 72 SGK

Chứng minh rằng ZL = ωL có đơn vị của điện trở

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Vậy ZL có đơn vị là Ôm

Phần bài tập SGK Vật Lý 12

Bài 1 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Phát biểu định luật Ôm của dòng điện xoay chiều đối với mạch chỉ có

a) một tụ điện

b) một cuộn cảm thuần

Lời giải:

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều chỉ có một tụ điện.

Cường độ hiệu dụng trong mạch chứa tụ điện có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch.

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều chỉ có một cuộn cảm thuần.

Cường độ hiệu dụng trong mạch chứa một cuộn cảm thuần có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và cảm kháng của mạch.

Bài 2 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

So sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong

a) ZC

b) ZL

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Nếu C và f tăng thì ZC giảm, ít cản trở dòng điện và ngược lại.

Cảm kháng ZL = Lω = 2πf.L ; ZL tỉ lệ với L và f

Nếu L và f tăng thì cản trở dòng điện nhiều và ngược lại

Bài 3 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện : u = 100√2cos100πt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5V.

a) xác định C

b) Viết biểu thức của i

Lời giải:

a) Theo định luật Ôm trong mạch C

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

b) Biểu thức cường độ trong đoạn mạch chỉ có C thì i sớm pha hơn u một góc π/2

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 4 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần: u = 100√2cos100πt (V), Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5V.

a) xác định L

b) Viết biểu thức của i

Lời giải:

a) Định luật Ôm trong mạch L

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

b) Biểu thức cường độ trong đoạn mạch chỉ có L thì i trễ pha hơn u một góc π/2

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 5 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Chứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm kháng cho bởi: ZL = (L1 + L2

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here