[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 5 Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số – Phương pháp Fre-Nen

0
81

Để học tốt môn vật lý quan trọng nhất bạn cần nắm được đủ kiến thức về lý thuyết và bài tập. Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho bạn đáp án bài tập Vật Lý trong giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12.

Dưới đây là toàn bộ Đáp án câu hỏi và bài tập Bài 5 Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số – Phương pháp Fre-Nen.

Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 12

C1 trang 22 SGK

Hãy biểu diễn dao động điều hòa

Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12

Biểu diễn vectơ A:

+ Có gốc tại O

+ Có độ dài là 3cm hợp với trục Ox một góc 60o

C2 trang 23 SGK

Hãy tìm lại hai công thức (5.1 SGK) và (5.2 SGK).

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Phần bài tập SGK Vật Lý 12

 

Bài 1 (trang 25 SGK Vật Lý 12)

Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay.

Lời giải:

Mỗi dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) được biểu diễn bằng một vecto quay. Vecto quay có đặc điểm:

Có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A và hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu φ.

Bài 2 (trang 25 SGK Vật Lý 12)

Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

Lời giải:

Giả sử cần tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

x1 = A1cos(ωt + φ1);       x2 = A2cos(ωt + φ2)

Lần lượt vẽ hai vecto quay A1, A2 biểu diễn cho dao động x1 và dao động x2, lần lượt hợp với trục Ox những góc φ1, φ2. Vẽ vecto tổng hợp của hai vecto trên. Vecto tổng hợp là vecto quay biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp.

Bài 3 (trang 25 SGK Vật Lý 12)

Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha (φ2 – φ1) đến biên độ của dao động tổng hợp trong các trường hợp:

a) Hai dao động thành phần cùng pha

b) Hai dao động thành phần ngược pha

c) Hai dao động thành phần có pha vuông góc

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc vào độ lệch pha Δφ = φ2 – φ1

Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc vào độ lệch pha Δφ = φ2 – φ1

Nếu hai dao động thành phần ngược pha: Δφ = φ2 – φ1 = (2n + 1)π (n = 0, ±1,±2,…) thì biên độ dao động tổng hợp là nhỏ nhất A = |A1-A2 |

Nếu hai dao động thành phần có pha vuông góc Δφ = φ2 – φ1 = ±π/2+2nπ (n = 0, ±1,±2,…) thì biên độ dao động tổng hợp

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here