[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 8 Giao thoa sóng

0
86

Để học tốt môn vật lý quan trọng nhất bạn cần nắm được đủ kiến thức về lý thuyết và bài tập. Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho bạn đáp án bài tập Vật Lý trong giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12.

Dưới đây là toàn bộ Đáp án câu hỏi và bài tập Bài 8 Giao thoa sóng.

Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 12

C1 trang 42 SGK

Những điểm nào trên hình 8.3 SGK biểu diễn chỗ hai sóng gặp nhau triệt tiêu nhau? Tăng cường nhau?

Trả lời:

Trên hình 8.3, các vòng tròn nét liền biểu diễn các gợn lồi, các vòng tròn nét đứt biểu diễn các gợn lõm.

Chỗ gợn lồi gặp gợn lồi hay gợn lõm gặp gợn lõm là những điểm dao động biên độ cực đại (tăng cường nhau).

Chỗ ở đó gợn lồi gặp gợn lõm thì dao động có biên độ cực tiểu (triệt tiêu nhau).

C2 trang 44 SGK

Các công thức (8.2 SGK) và (8.3 SGK) chỉ đúng trong trường hợp nào?

Trả lời:

Công thức (8.2): d2– d1 = kλ (k = 0, ± 1,±2,…). Đúng cho trường hợp vị trí các cực đại giao thoa.

Công thức (8.3):

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Đúng cho trường hợp vị trí các cực tiểu giao thoa.

Phần bài tập SGK Vật Lý 12

Bài 1 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?

Lời giải:

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm ở đó chúng luôn luôn triết tiêu nhau.

Bài 2 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.

Lời giải:

Công thức vị trí các cực đại giao thoa: d2– d1 = kλ (k = 0, ± 1,±2,…)

Bài 3 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Lời giải:

Công thức vị trí các cực tiểu giao thoa:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 4 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Nêu điều kiện giao thoa.

Lời giải:

Điều kiện giao thoa là hai nguồn sóng phải:

Dao động cùng phương, cùng tần số góc

Có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Bài 5 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu đúng

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

A. giao thoa của hai sóng tại một điểm của môi trường.

B. tổng hợp của hai dao động

C. tạo thành các gợn lồi, lõm

D. hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 6 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu đúng.

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. cùng biên độ

B. cùng tần số

C. cùng pha ban đầu

D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 7 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, vận tốc truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa các đỉnh hai hypebol cùng loại liên tiếp trên hình 8.2.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai hyperbol cùng loại bằng nửa bước sóng.

Ta có:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 8 Giao thoa sóng. Tinnhanh1s.com biên soạn theo Giải Bài tập Vật Lý 12 và Để học tốt Vật Lý 12 và bám sát nội dung sgk Vật Lí 12. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here