[Ngọc Tái Tổ Hợp] Cho các tướng đi TOP mùa 8

0
53

Bước vào giai đoạn tiền mùa giải mới, với sự thay đổi mạnh mẽ của Riot game đã làm lên một cuộc cách mạng về lối chơi cũng như tư duy chiến thuật, đó là thay đổi về bảng ngọc bổ trợ, hủy bỏ bảng ngọc và bảng bổ trợ thay bằng 1 cái tên là bảng ngọc tái tổ hợp giúp tạo nên những ván game đa dạng và có tính cân bằng trong game.

Ngọc tái tổ hợp Top mùa 8

Ngọc tái tổ hợp cho Garen TOP

Garen với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Shen TOP

Shen với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Riven TOP

Riven với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Gnar TOP

Gnar với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Jayce TOP

Jayce với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Malphite TOP

Malphite với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Yasuo TOP

Yasuo với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Rumble TOP

Rumble với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Triệu Hồi AERIE”

Ngọc tái tổ hợp cho Nasus TOP

Nasus với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Tăng Tốc Pha”

Ngọc tái tổ hợp cho Renekton TOP

Renekton với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Darius TOP

Darius với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Cho’Gath TOP

Cho’Gath với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Dr.Mundo TOP

Dr.Mundo với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho maokai TOP

Maokai với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Galio TOP

Galio với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Thiên Thạch Bí Ẩn”

Ngọc tái tổ hợp cho Fiora TOP

Fiora với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Ekko TOP

Ekko với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Camille TOP

Camille với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Gangpank TOP

Gangplank với hệ ngọc chính “Cảm Hứng” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Đạo Tặc”

Ngọc tái tổ hợp cho Gragas TOP

Gragas với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Dư Chấn”

Ngọc tái tổ hợp cho Arelia TOP

Irelia với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Jax TOP

Jax với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Jarvan IV TOP

Javan IV với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Kennen TOP

Kennen với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Thiên Thạch Bí Ẩn”

Ngọc tái tổ hợp cho Kled TOP

Kled với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Moderkaiser TOP

Moderkaiser với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Tăng Tốc Pha”

Ngọc tái tổ hợp cho Nautilus TOP

Nautilus với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Ngộ Không TOP

Ngộ Không với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Olaf TOP

Olaf với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Pantheon TOP

Pantheon với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Triệu Hồi AERIE”

Ngọc tái tổ hợp cho Poppy TOP

Poppy với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Shyvana TOP

Shyvana với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Singed TOP

Singed với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Triệu Hồi AERIE”

Ngọc tái tổ hợp cho Sion TOP

Sion với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Orrn TOP

Orrn với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Trundle TOP

Trundle với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Urgot TOP

Urgot với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Volibear TOP

Volibear với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Yourick TOP

Yourick với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Vladimir TOP

Vladimir với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Tăng Tốc Pha”

Ngọc tái tổ hợp cho illaoi TOP

 

Illiaoi với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here