[ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Cách sử dụng How much, How many & Have trong tiếng Anh

0
52

Trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi. Biết tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội, giúp bạn hấp dẫn hơn trong các nhà tuyển dụng, tiếp cận được với các trường đại học hàng đầu. Vì vậy, tiếng Anh hầu hết có trong các hệ thống giáo dục trong tất cả các nước trên thế giới. Nếu bạn không muốn mình bị bỏ lại phía sau so với sự phát triển của khoa học & công nghệ, thì bạn phải biết tiếng Anh dù ở độ tuổi nào.

Nhưng để học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng nhất với người mất gốc, mới học thì đó là một khó khăn lớn. Trong đó để hiểu nghĩa, làm bài thi, giao tiếp tốt thì Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản là quan trong nhất.

How much là gì? How many là gì? Have là là gì?  Cách sử dụng How much, How many trong tiếng Anh như thế nào? How much, How many khác nhau như thế nào? 

Tất cả sẽ được Tinnhanh1s.com sẽ giải đáp trong chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Cách sử dụng How much, How many & Have trong tiếng Anh.

Cách sử dụng How much, How many trong tiếng Anh

 

How many và How much là từ hỏi được dùng với cấu trúc there + to be, có nghĩa là bao nhiêu.

Cách thành lập câu hỏi với How many và How much là:

How many + Danh từ đếm được + be + there + … ?

hoặc

How much + Danh từ không đếm được + be + there + … ?

Ví dụ:

 
- How many books are there on the table? 
Có bao nhiêu quyn sách trên bàn?

- How much milk is there in this bottle?
Có bao nhiêu sa trong cái chai này?

Cách sử dụng HAVE trong tiếng Anh

 

 • To have là một trợ động từ (Auxiliary Verb) có nghĩa là .
 • Khi sử dụng nghĩa  với một chủ từ ta dùng have chứ không sử dụng there + be.
 • Have được viết thành has khi dùng với chủ từ ngôi thứ ba số ít.
 
- I have many books. 
Tôi có nhiu sách.

- He has a house. 
Anh ta có mt căn nhà.

Để lập thành câu phủ định và nghi vấn ta cũng thêm not sau have hoặc chuyển have lên đầu câu.

Ví dụ:

 
Câu ph định:
- I haven't any book.
Tôi không có quyển sách nào.

Câu nghi vấn:
- Have you any books? 
Anh có quyển sách nào không?

Nhưng thường thì người ta hay sử dụng trợ động từ do hơn:

 
- I don't have any book.
- I don't have any book.

Khi dùng trong câu phủ định với một danh từ đếm được, người ta có khuynh hướng dùng have no hơn là have not.

 
- I have no money. 
Tôi không có tin.

(Để ý trong câu này không có mo từ)

Cách viết tắt của have:

 
have not   viết tt thành   haven't
has not             hasn't
I have              I've
You have             You've
He has              He's
She has             She's
...

 

Qua bài viết này, hy vọng bạn nắm được chắc kiến thức về Cách sử dụng How much, How many & Have trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tập tốt và thành công trong cuộc sống.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here