[ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Danh Từ và Mạo Từ

0
79

Trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi. Biết tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội, giúp bạn hấp dẫn hơn trong các nhà tuyển dụng, tiếp cận được với các trường đại học hàng đầu. Vì vậy, tiếng Anh hầu hết có trong các hệ thống giáo dục trong tất cả các nước trên thế giới. Nếu bạn không muốn mình bị bỏ lại phía sau so với sự phát triển của khoa học & công nghệ, thì bạn phải biết tiếng Anh dù ở độ tuổi nào.

Nhưng để học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng nhất với người mất gốc, mới học thì đó là một khó khăn lớn. Trong đó để hiểu nghĩa, làm bài thi, giao tiếp tốt thì Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản là quan trong nhất.

Hiểu được điều đó Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho các bạn  [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] theo chuyên đề. Bài viết dưới đây là chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Danh Từ và Mạo Từ.

Định nghĩa và phân loại danh từ trong tiếng Anh

Danh từ là gì ?

Trong tiếng Anh danh từ gọi là Noun.

Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Phân loại Danh từ

Danh từ có thể được chia thành hai loại chính:

 • Danh từ cụ thể (concrete nouns)

  loại danh từ này có thể chia thành hai loại sau:

  • Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại.
    
   table  cái bàn
   man   người đàn ông
   wall   bc tường
   ...
  • Danh từ riêng (proper nouns): là tên riêng
    
   Marry
   VietJack
   England
   ...
 • Danh từ trừu tượng (abstract nouns)
   
  happiness  s hnh phúc
  beauty    v đẹp
  health    sc khe
  ...

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

 • Danh từ đếm được (Countable nouns)

  Một danh từ được xếp vào loại đếm được khi chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào loại đếm được.Ví dụ:

   
  boy    cu bé
  apple   qu táo
  book    quyn sách 
  tree    cây
  ...
 • Danh từ không đếm được (Uncountable nouns)

  Một danh từ được xếp vào loại không đếm được khi chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông qua một đơn vị đo lường thích hợp. Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc vào loại không đếm được.Ví dụ:

   
  meat    tht
  ink    mc 
  chalk   phn 
  water   nước
  ...

Cách viết dạng số nhiều của Danh từ trong tiếng Anh

Một được xem như là số ít (singular)Từ hai trở lên được xem là số nhiều (plural). Danh từ thay đổi theo số ít và số nhiều.

Nguyên tắc đổi từ số ít sang số nhiều

 • Thông thường, bạn thêm s vào sau danh từ số ít để chuyển sang dạng danh từ số nhiều.
   
  chair -->  chairs
  dog  -->  dogs
  girl  -->  girls
  ...
 • Với các danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z, CH, SH thì bạn thêm es vào sau danh từ số ít để chuyển sang dạng danh từ số nhiều.
   
  potato -->  potatoes
  box   -->  boxes
  bus   -->  buses
  buzz  -->  buzzes
  watch  -->  watches
  dish  -->  dishes 

  Ngoại trừ một số trường hợp sau:

  1. Với các danh từ tận cùng bằng O nhưng có nguồn gốc không phải là tiếng Anh thì chỉ thêm s ở số nhiều.

   
  pianos, photos, dynamo, magnetos, kilos, mementos, solos

  2. Với các danh từ tận cùng bằng nguyên âm + O thì chỉ thêm s ở số nhiều.

   
  cuckoos, cameos, bamboos, curios, studios, radios
 • Với các danh từ tận cùng bằng phụ âm + Y thì chuyển Y thành I và sau đó thêm ES ở dạng số nhiều.
   
  lady  -->  ladies 
  story  -->  stories
 • Với các danh từ tận cùng bằng F hay FE thì chuyển thành VES ở số nhiều.
   
  leaf  -->  leaves
  knife  -->  knives

  Các trường hợp ngoại lệ:

  1. Với danh từ sau, bạn chỉ cần thêm s ở dạng số nhiều:

   
  roofs	: mái nhà		
  gulfs	: vnh
  cliffs	: b đá dc		
  reefs	: đá ngm
  proofs	: bng chng		
  chiefs	: th lãnh
  turfs	: lp đất mt		
  safes	: t st
  dwarfs	: người lùn
  beliefs	: nim tin

  2. Các danh từ sau có hai hình thức số nhiều:

   
  wharfs hoc wharves: cu tàu g
  staffs hoc staves	: cán b
  hoofs  hoc hooves	: móng guc

Cách phát âm với danh từ số nhiều tận cùng là S

 • Được phát âm là /z/: khi đi sau các nguyên âm và các phụ âm tỏ (voiced consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /l/, /r/
   
  boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, 
  bathes, rooms, turns, things, walls, cars
 • Được phát âm là /s/: khi đi sau các phụ âm điếc (voiceless consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /f/, /k/, /p/, /t/.
   
  laughs, walks, cups, cats, tenths
 • Được phát âm là /iz/: khi đi sau một phụ âm rít (hissing consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /z/, /s/, /dZ/, /tS/.
   
  refuses, passes, judges, churches, garages, wishes

Trường hợp đặc biệt

Các qui tắc chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều trên thường áp dụng với đa số danh từ, tuy nhiên có một số danh từ không theo qui tắc trên:

 • Danh từ có dạng số ít và số nhiều giống nhau
   
  deer	: con nai
  sheep	: con cu
  swine	: con heo
 • Một số danh từ có dạng số nhiều đặc biệt
   
  man men    : đàn ông
  woman women  : ph n
  child children : tr con
  tooth teeth  : cái răng
  foot feet   : bàn chân
  mouse mice   : chut nht
  goose geese  : con ngng
  louse lice   :con rn

Mạo từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Việt ta vẫn thường nói như: cái nón, chiếc nón, trong tiếng Anh những từ có ý nghĩa tương tự như cái và chiếc đó gọi là Mạo từ (Article).

Tiếng Anh có các mạo từ: the, a, an.

Các danh từ thường có các mạo từ đi trước.

Ví dụ:

 
the hat  cái nón
the house cái nhà
a boy   mt cu bé

Mạo từ xác định và mạo từ bất định

 • Mạo từ the gọi là mạo từ xác định (Definite Article). Mạo từ the đọc thành [ði] khi đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm câm (phụ âm h thường là một phụ âm câm như hour (giờ) không đọc là [hauơ] mà là [auơ]).
   
  the hat [ðơ hæt]
  nhưng 	
  the end i end]
  
  the house [ðơ haus]
  nhưng	
  the hour i auơ]
 • Mạo từ a gọi là mạo từ không xác định hay bất định (Indefinite Article). Mạo từ a được đổi thành ankhi đi trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm câm.
   
  a hat (mt cái nón)
  nhưng	
  an event (mt s kin)
  
  a boy (mt cu bé)
   nhưng	
  an hour (mt gi đồng hồ)

Về cách sử dụng của ba mạo từ the, a, an chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong các phần sau.

Trên đây là chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Danh Từ và Mạo TừHy vọng qua bài viết này các bạn nắm rõ hơn về phần này. Chúc bạn học tập tốt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here