[ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Hướng dẫn đặt câu hỏi với WHICH, WHAT, WHY trong tiếng Anh

0
51

What, Which, Why là gì? What, Which, Why có nghĩa tiếng Việt như thế nào? What, Which, Why được dùng khi nào? 

Đặt câu hỏi với What, Which, Why là những dạng câu hỏi thông dụng nhất không chỉ trong học tập cũng nhưng trong cuộc sống. Để đặt câu hỏi này cho người nghe hiểu và đúng với với ngữ pháp là điểu làm nhiều người nhầm lẫn nhất.

Vì vây, Tinnhanh1s.com chia sẻ đến bạn chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Hướng dẫn đặt câu hỏi với WHICH, WHAT, WHY trong tiếng Anh. 

Câu hỏi với WHICH, WHAT trong tiếng Anh

 • What và Which đều có nghĩa chung là “cái gì, cái nào“. Tuy vậy Which có một số giới hạn. Người nghe phải chọn trong giới hạn ấy để trả lời. Câu hỏi với What thì không có giới hạn. Người nghe có quyền trả lời theo ý thích của mình. Ví dụ:
   
  - What do you often have for breakfast?
  Bn thường ăn đim tâm bng gì?
  
  - Which will you have, tea or coffee? 
  Anh mun dùng gì, trà hay cà phê?
 • What và Which còn có thể là một tính từ nghi vấn. Khi sử dụng tính từ nghi vấn phải dùng với một danh từ. Cách dùng giống như trường hợp whose nêu trên.
   
  - What colour do you like? 
  Bn thích màu gì?
  
  - Which way to the station, please? 
  Cho hi đường nào đi đến ga ạ?
 • Which có thể dùng để nói về người. Khi ấy nó có nghĩa “người nào, ai“:
   
  - Which of you can't do this exercise?
  Em nào (trong số các em) không làm được bài tập này?
  
  - Which boys can answer all the questions?
  Những cậu nào có thể trả lời tất cả các câu hỏi?
 • Lưu ý rằng trong văn nói có một số mẫu câu khó phân biệt trong tiếng Việt:
   
  - "Who is that man?" "He's Mr. John Barnes." (Hi v tên)
  - "What is he?" "He's a teacher." (Hi v ngh nghip)
  - "What is he like?" "He's tall, dark, and handsome." (Hi v dáng dp) 
  - "What's he like as a pianist?" "Oh, he's not very good." (Hi v công vic làm)
  - I don't know who or what he is; and I don't care. 
  Tôi chng biết ông ta là ai hay ông ta làm ngh gì và tôi cũng chng quan tâm.

Câu hỏi với WHY trong tiếng Anh

 

Why được sử dụng để hỏi về lý do. Với câu hỏi có why thì chúng ta có thể sử dụng because (vì, bởi vì) để trả lời.

 
- Why do you like computer? Because it's very wonderful.
Tại sao anh thích máy tính? Bởi vì nó rất tuyệt vời.

- Why does he go to his office late? Because he gets up late.
Tạo sao anh ta đến cơ quan trễ? Vì anh ta dậy trễ.

 

Trên đây là, [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Hướng dẫn đặt câu hỏi với WHICH, WHAT, WHY trong tiếng AnhHy vọng qua bài viết này giúp các bạn có thể đặt câu hỏi một cách dễ dàng và tự tin nhất.

Đừng quên theo dõi Tinnhanh1s.com đề cập nhật những chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] mới nhất nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here