[ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Phép Tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia Trong Tiếng Anh

0
51

Trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi. Biết tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội, giúp bạn hấp dẫn hơn trong các nhà tuyển dụng, tiếp cận được với các trường đại học hàng đầu. Vì vậy, tiếng Anh hầu hết có trong các hệ thống giáo dục trong tất cả các nước trên thế giới. Nếu bạn không muốn mình bị bỏ lại phía sau so với sự phát triển của khoa học & công nghệ, thì bạn phải biết tiếng Anh dù ở độ tuổi nào.

Nhưng để học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng nhất với người mất gốc, mới học thì đó là một khó khăn lớn. Trong đó để hiểu nghĩa, làm bài thi, giao tiếp tốt thì Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản là quan trong nhất.

Hiểu được điều đó Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho các bạn  [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] theo chuyên đề. Bài viết dưới đây là chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Phép Tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia Trong Tiếng Anh.

Phép tính trong tiếng Anh

Phép cộng (Addition) trong tiếng Anh

Với phép cộng:

  • Để biểu diễn cho dấu cộng (+), bạn có thể sử dụng andmake hoặc plus.
  • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 7 + 4 = 11:

 
- Seven and four is eleven.
- Seven and four's eleven.
- Seven and four are eleven.
- Seven and four makes eleven.
- Seven plus four equals eleven. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)

Phép trừ (Subtraction) trong tiếng Anh

Với phép trừ:

  • Để biểu diễn cho dấu trừ (-), bạn có thể sử dụng minus. Hoặc bạn có thể sử dụng giới từ from với cách nói ngược lại.
  • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 11 – 7 = 4:

 
- Seven from eleven is four.
Eleven minus seven equals four. (Đây là cách din đạt theo ngôn ng Toán hc)

Phép nhân (Multiplication) trong tiếng Anh

Với phép nhân:

  • Để biểu diễn cho dấu nhân (x), bạn có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có thể nói hai số nhân liên tiếp nhau, trong đó số nhân thứ hai biểu diễn ở dạng số nhiều.
  • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 5 x 6 = 30:

 
- Five sixes are thirty.
- Five times six is/equals thirty.
- Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách din đạt theo ngôn ng Toán hc)

Phép chia (Division) trong tiếng Anh

Với phép chia:

  • Để biểu diễn cho dấu chia (÷), bạn có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo cách nói ngược lại như trong phép trừ.
  • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to beequal hoặc sử dụng go.

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 20 ÷ 5 = 4:

 
- Five into twenty goes four (times)
- Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách din đạt theo ngôn ng Toán hc)

Ghi chú: Nếu bài toán có các số hạng hoặc kết quả là các số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách đọc viết các số trong các chương trước.

Ví dụ bài toán với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn có thể nói:

 
Five divided by five is/equals two point five.

 

Bài viết này đã giúp bạn một phần nào đó biết được cách đọc các phép tính trong tiếng Anh đúng không nào? Mặc dù bạn cảm thấy phần này vô cùng dễ vì là những phép tính quen thuộc, nhưng bạn đừng chủ quan nhé. Vì để đọc chính xác từng phép tínhchữ số bằng tiếng Anh không hề đơn giản 1 chút nào.

Đừng quên theo dõi Tinnhanh1s.com đề cập nhật những chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] mới nhất nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here