[ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Tính Từ Trong Tiếng Anh

0
49

Trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi. Biết tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội, giúp bạn hấp dẫn hơn trong các nhà tuyển dụng, tiếp cận được với các trường đại học hàng đầu. Vì vậy, tiếng Anh hầu hết có trong các hệ thống giáo dục trong tất cả các nước trên thế giới. Nếu bạn không muốn mình bị bỏ lại phía sau so với sự phát triển của khoa học & công nghệ, thì bạn phải biết tiếng Anh dù ở độ tuổi nào.

Nhưng để học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng nhất với người mất gốc, mới học thì đó là một khó khăn lớn. Trong đó để hiểu nghĩa, làm bài thi, giao tiếp tốt thì Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản là quan trong nhất.

Hiểu được điều đó Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho các bạn  [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] theo chuyên đề. Bài viết dưới đây là chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Tính Từ Trong Tiếng Anh.

Tính từ trong tiếng Anh

  • Tính từ trong tiếng Anh gọi là adjective.
  • Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, màu sắc, trạng thái,…
  • Tính từ được dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ.

Để nói: Quyển sách màu đỏ ta nói The book is red.

Trong câu trên:

  • red là tính từ chỉ màu sắc.
  • Động từ chính trong câu là động từ to be. Chúng ta không thể nói The book red mà phải có mặt động từ to be. Động từ To be ở đây không cần dịch nghĩa. Nếu dịch sát nghĩa có thể dịch Quyển sách thì đẹp. Thiếu động từ không thể làm thành câu được.

Cũng vậy, ta không thể nói The book on the table mà phải nói The book is on the table (Quyển sách (thì) ở trên bàn).

 

Tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ

 

Tính từ còn có thể đi kèm với danh từ để bổ nghĩa cho danh từ.

Ví dụ:

 
- This is a red book.
Đây là mt quyn sách màu đỏ.

Trong câu trên:

  • This đóng vai trò chủ từ.
  • is là động từ chính trong câu.
  • a red book là một danh từ. Đây được gọi là một danh từ kép (compound noun). Danh từ kép này gồm có: a là mạo từ của book, red là tính từ đi kèm để mô tả thêm về danh từ (book), book là danh từ chính.

Trong tiếng Anh từ bổ nghĩa cho danh từ luôn đi trước danh từ và sau mạo từ của danh từ đó. Ví dụ:

 
- The red book is on the table.
Quyn sách màu đỏ  trên bàn.

- That's a pretty book.
Đó là một quyển sách đẹp.

Một danh từ có thể có nhiều bổ nghĩa. Ví dụ:

 
- He holds a red beautiful book.
Anh ta cm mt quyn sách đẹp màu đỏ.

Chữ very thường được dùng với tính từ để chỉ mức độ nhiều của tính chất. Very có nghĩa là rất.

 
- Mary is very pretty.  
Mary rt đẹp.

- Computer is very wonderful. 
Máy tính rt tuyt vi.

Cách sử dụng this và that trong tiếng Anh

 

This, that còn được dùng như tính từ với nghĩa này, kia. Ví dụ:

 

 
- This book is very bad. 
Quyn sách này rt tệ.

- That red flower isn't beautiful.
Bông hoa đỏ đó không đẹp.

Khi danh từ là số nhiều thì this, that chuyển thành these, those.

[ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Tính Từ Trong Tiếng Anh là một phần quan trọng trong [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ]. Đừng quên theo dõi Tinnhanh1s.com đề cập nhật những chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] mới nhất nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here