[ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Túc Từ ( Tân Ngữ) Trong Tiếng Anh

0
43

Túc từ là gì? Túc từ trực tiếp, túc từ gián tiếp trong tiếng Anh  như  thế nào? 

Trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi. Biết tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội, giúp bạn hấp dẫn hơn trong các nhà tuyển dụng, tiếp cận được với các trường đại học hàng đầu. Vì vậy, tiếng Anh hầu hết có trong các hệ thống giáo dục trong tất cả các nước trên thế giới. Nếu bạn không muốn mình bị bỏ lại phía sau so với sự phát triển của khoa học & công nghệ, thì bạn phải biết tiếng Anh dù ở độ tuổi nào.

Nhưng để học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng nhất với người mất gốc, mới học thì đó là một khó khăn lớn. Trong đó để hiểu nghĩa, làm bài thi, giao tiếp tốt thì Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản là quan trong nhất.

Chuyên đề này Tinnhanh1s.com chia sẻ đến bạn chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Túc Từ ( Tân Ngữ) Trong Tiếng Anh.

Túc từ (Object) trong tiếng Anh

Khi ta nói: I like you. thì:

  • I là chủ từ, là người phát sinh ra hành động
  • Like là động từ diễn tả hành động của chủ từ
  • You là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra.

Chữ you ở đây là một túc từ. Tiếng Anh gọi túc từ là Object.

Vậy túc từ là từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó.

Đối với hầu hết các danh từ khi đứng ở vị trí túc từ không có gì thay đổi nhưng khi là các đại từ nhân xưng thì cần có biến thể.

Ví dụ khi nói Tôi thích anh ta thì chúng ta không thể nói I like heHe ở đây là một túc từ vì vậy ta phải viết nó ở dạng túc từ.

Các túc từ đó bao gồm:

Đại từ (Subject) Túc từ (Object)
I me
You you
He him
She her
It it
We us
They them

Ví dụ:

 
- I like him. 
Tôi thích anh ta.

- Mr. Smith teaches us. 
Ông Smith dy chúng tôi.

Túc từ gián tiếp & túc từ trực tiếp trong tiếng Anh

Khi sử dụng túc từ ta cũng cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp (direct object)và túc từ gián tiếp (indirect object).

Xét câu này: Tôi viết một bức thư cho mẹ tôi.

Ở đây có đến hai đối tượng chịu tác động của hành động viết là bức thư và mẹ tôi. Trong trường hợp này bức thư là túc từ trực tiếpmẹ tôi là túc từ gián tiếp. Thông thường các túc từ gián tiếp có to đi trước. Câu trên sẽ được viết trong tiếng Anh như sau:

 
- I write a letter to my mother.

Nói chung, khi túc từ gián tiếp không đi ngay sau động từ thì phải có to dẫn trước. Ngược lại không cần phải thêm to. Câu trên có thể viết theo cách khác như sau:

 
- I write my mother a letter.

[ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Túc Từ ( Tân Ngữ) Trong Tiếng Anh là một phần khá dễ đúng không nào? Hy vọng bài viết này giúp bạn thêm kiến thức về phần này.

Đừng quên theo dõi Tinnhanh1s.com đề cập nhật những chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] mới nhất nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here