[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Các dạng đề thi về bài Tràng Giang – Huy Cận

0
113

Phần 1: Các dạng đề thi

Dạng 1 : Cảm nhận/ phân tích khổ thơ

Bài thơ  có 4 khổ, trong đó khổ 1 xác suất thi nhiều hơn.

Dạng 2: Nghị luận ý kiến bàn về bài thơ : Đề bài trích dẫn 1 nhận định và yêu cầu chứng minh, bình luận về nhận định đó

Dạng 3 : Dạng đề so sánh hai bài thơ, đoạn thơ : Bài Tràng giang có thể so sánh với những bài thơ cùng đề tài thiên nhiên, sông nước

Dạng 4 : Dạng đề cảm nhận, phân tích 1 giá trị thuộc nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm, ví dụ cảm nhận về vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ.

 

Phần 2: Hướng dẫn giải đề

 

Đề số 1: Anh (chị) có cảm nhận gì về linh hồn sông nước quê hương trong bài Tràng giang của nhà thơ Huy Cận.

Đáp án:  [Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Cảm nhận gì về linh hồn sông nước quê hương trong bài Tràng giang của nhà thơ Huy Cận

Để số 2: Bàn về bài Tràng giang của Huy Cận, nhà nghiên cứu Nguyễn Hoành Khung đã khẳng định:

“Bài thơ đã bộc lộ kín đáo mà thấm thía tình quê hương đất nước”.

(Văn 11, NXB Giáo dục, Hà Nội 1997, tr. 238)

Hãy bình luận ý kiến trên.

Đề 3 :

Cảm nhận của anh/ chị về khổ thơ sau :

Sóng gợn tràng giang buồn diệp điệp,

Con thuyền xuôi mái nước song song,

Thuyền về nước lại sầu trăm ngả;

Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Đáp án: [Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích khổ đầu bài thơ Tràng Giang – Huy Cận

Đề 4 : Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ Tràng giang cuả Huy Cận.

Đáp án: [Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ Tràng Giang – Huy Cận

 

Xem thêm các bài viết về bài Tràng Giang – Huy Cận TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here