[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Chuyên đề 2: Việt Bắc

0
49

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Chuyên đề 2: Việt Bắc – Tố Hữu. Dưới đây là tổng hợp phần lý thuyết và các dạng bài thi bám sát chương trình ôn thi THPT Quốc gia 2018.

 

 

 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích bài thơ Việt Bắc

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Làm sáng tỏ nhận định bằng 8 câu thơ đầu Việt Bắc – Tố Hữu

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích bức tranh tứ bình trong bài Việt Bắc – Tố Hữu

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Nhận định về tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Cảm nhận về âm vang hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ qua bài thơ Việt Bắc 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Cảm nhận 24 câu đầu bài thơ Việt Bắc Tố Hữu  

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Hình tượng con người và thiên nhiên Việt Bắc – Tố Hữu 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Nhận định của Xuân Diệu về bài thơ Việt Bắc- Tố Hữu

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Bài thơ Việt Bắc là khúc tình ca và cũng là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh nỗi nhớ của bài thơ Việt Bắc và Sóng ( Xuân Quỳnh)

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So Sánh Hình Ảnh Nhân Dân của Tây Tiến và Việt Bắc 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh hình ảnh đoàn quân Tây Tiến và Việt Bắc

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So Sánh Bài Thơ Tây Tiến và Việt Bắc 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh 2 đoạn thơ Tây Tiến và Việt Bắc  

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh bức tranh tứ bình với bức tranh Việt Bắc ra quân Việt Bắc – Tố Hữu

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh Hình ảnh đất nước trong Việt Bắc của Tố Hữu và Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Làm sáng tỏ nhận định của Chế Lan Viên Về thơ Tố Hữu

 

Xem thêm Tác Phẩm Trọng Tâm Thi THPT Quốc Gia 2018 tại đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here