[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Chuyên đề 5: Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành

0
64

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Chuyên đề 5: Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành. Dưới đây là tổng hợp phần lý thuyết và các dạng bài thi bám sát chương trình ôn thi THPT Quốc gia 2018.

 

 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Lý thuyết và các dạng đề bài Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Tính sử thi trong Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh khuynh hướng sử thi trong Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Hình ảnh con người Tây Nguyên qua truyện ngắn Rừng Xà nu Nguyễn Trung Thành

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Cảm nhận về đoạn mở đầu và kết thúc truyện Rừng xà nu- Nguyễn Trung Thành

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Vẻ đẹp của các nhân vật trong “Rừng xà nu” 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Hình ảnh đôi bàn tay TNú và tính sử thi của tác phẩm Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân Tích Nhận Định về Hình Tượng Cây Xà Nu

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích hình tượng cây xà nu 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích hai đoạn trích trong Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích vẻ đẹp của tình mẫu tử ở hai nhân vật Mai và Người đàn bà hàng chài

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Vẻ đẹp người con gái Việt Nam qua nhân vật Chiến và Mai

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích vẻ đẹp của thanh niên Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ qua nhân vật Tnú và Việt 

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích cuộc đời bi tráng của Tnú để làm sáng tỏ chân lí của thời đại

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh hình tượng người chiến sĩ qua nhân vật Tnú và Việt

[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh nhân vật A Phủ và Tnú 

 

Xem thêm Tác Phẩm Trọng Tâm Thi THPT Quốc Gia 2018 tại đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here