[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

0
34

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

 

Câu 1: Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng nông nghiệp?

A. 5 vùng      B. 4 vùng

C. 7 vùng      D. 8 vùng

Câu 2: trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ      B. Đồng bằng sông Hồng

C. Bắc Trung Bộ      D. Tây Nguyên

Câu 3: trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ      B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên       D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 4: trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ      B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ      D. Tây NGuyên

Câu 5: xét về điều kiện sinh thái nông nghiệp, vùng nào sau đây ít chịu khô hạn và thiếu nước về mùa khô?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ      B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đông Nam Bộ      D. Tây Nguyên

Câu 6: vùng nào sau đây có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác

A. Đồng bằng sông Cửu Long      B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ      D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 7: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế – xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Có mật độ dân số

B. Người dân có kinh nghiệm sau nả xuất lâm nghiệp

C. Chưa có cơ sở chế biến nông sản

D. Giao thông ở vùng núi thuận lợi

Câu 8: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế – xã hội của vùng nông nghiệp Tây Nguyên?

A. Có mật độ dân số cao

B. Công nghệ chế biến phát triển mạnh

C. Có nhiều dân tộc ít người

D. Điều kiện giao thông rất khó khăn

Câu 9: Các vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều

A. Thế mạnh vê cà phê và cao su

B. Ngành công nghiệp chế biến phát triển mạnh

C. Trình độ thâm canh cao

D. Thế mạnh về nuôi trồng thủy hải sản

Câu 10: điểm giống hau của hai vùng nông nghiệp đồng bằng sống Hồng và duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Đều có đồng bằng châu thổ với nhiều ô trũng

B. Đều có nhiều vũng vịnh thuận lơi cho nuôi trồng thủy sản

C. Có thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy sản

D. Có mùa đông lạnh

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C B D C B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A B C A C

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 11: Các vùng nông nghiệp đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long đều có

A. Nhiều đất phèn, đất mặn

B. Trình độ tham canh cao, sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp

C. Thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy hải sản

D. Điều kiện giao thông vận tải không thuận lợi

Câu 12: các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông hồng đều có

A. Mật độ dân số cao      B. Trình độ thâm canh cao

C. Mùa đông lạnh      D. Thế mạnh về các cây chè, sở , hồi

Câu 13: ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta

A. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất

B. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn

C. Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp

D. Khai thác hợp lí hơn sự đa dạng của điều kiện tự nhiên

Câu 14: cơ cấu sản phẩm của vùng trung du và miền núi bắc bộ giai đonạ 1995-2005 có xu hướng?

A. Tăng tỉ trọng của lơn và thủy sản nước ngọt

B. Giảm tỉ trọng của điều và cao su

C. Tăng tỉ trọng của cà phê và cói

D. Giảm tỉ trọng của đay và dừa

Câu 15: vùng Tây nguyên tập trung ở mức độ rất cao vào

A. Nuôi lợn và thủy sản nước ngọt      B. Trồng cà phe và đậu tương

C. Trồng đay và cói      D. Trồng chè và dừa

Câu 16: kinh tế trang trại ở nước ta

A. Là một mô hình sản xuất của nền nông nghiệp cổ truyền

B. Chỉ tập trung vào trồng cây hàng năm

C. Chỉ tập trung vào trồng cây lâu năm

D. Phát triển kinh tế hộ gia đình

Câu 17: kinh tế trang trại ở nước ta

A. Mới được hình thành và phát triển từ năm 2010

B. Góp phần đưa nông nghiệp lên snar xuất hàng hóa

C. Chỉ tập trung vào ngành trồng trọt

D. Chỉ tập chung vào nuôi trồng thủy sản

Câu 18: ở nước ta, số lượng trang trại có nhiều nhất ở vùng

A. Đồng bằng sông Cửu Long      B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ      D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 19: một trong những lí do khiến vùng đồng bằng sông Cửu Longn hình thành nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản là

A. Được nhà nước hỗ trợ toàn bộ

B. Hệ thống sông ngòi không bị cạn nước về mùa khô

C. Tốc độ đô thị hóa và tăng dân số nhanh

D. Có diện tích mặt nước, rừng ngập mặn lớn

 

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đáp án B C D A B D B A D

 

Tải nội dung bài, [Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp TẠI ĐÂY

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here