[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

0
79

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

 

Câu 1: Hình thức nào dưới đây không phải là hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta ?

A. Khu công nghiệp      B. Xí nghiệp công nghiệp

C. Điểm công nghiệp      D. Trung tâm công nghiệp

Câu 2: Một trong những đặc điểm cơ bản của điểm công nghiệp ở nước ta là:

A. Thường hình thành ở các tỉnh miền núi

B. Mới được hình thành ở nước ta

C. Do Chính phủ thành lập

D. Có các ngành chuyên môn hóa

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây không phải của khu công nghiệp ở nước ta?

A. Có ranh giới địa lí xác định

B. Do chính phủ quyết điịnh thành lập

C. Không có dân cư sinh sống

D. Phân bố gần nguồn nguyên liệu

Câu 4: Một trong những đặc điểm của khu công nghiệp nước ta là

A. Gắn liền với đô thị vừa và lớn

B. Bao gồm nhiều tỉnh và thành phố

C. Không có dân cư sinh sống

D. Có nhiều ngành chuyên môn hóa

Câu 5: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta mới được hình thành từ những năm 90 của thế kỉ XX là

A. Điểm công nghiệp      B. Vùng công nghiệp

C. Khu công nghiệp      D. Trung tâm công nghiệp

Câu 6: Các khu công nghiệp của nước ta có đặc điểm phân bố là

A. Tập trung ở miền Bắc      B. Không đều theo lãnh thổ

C. Tập trung ở vùng miền núi      D. Đồng đều trên các vùng lãnh thổ

Câu 7: Nơi nào dưới đây không phải là quan trọng đối với việc phân bố các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay?

A. Nơi có vị trí thuận lợi

B. Nơi có tài nguyên khoáng sản dồi dào

C. Nơi có kết cấu hạ tầng tốt

D. Nơi có nguồn lao động đông đảo với chất lượng cao

Câu 8: Trung tâm công nghiệp quan trọng nhất dọc theo Duyên hải miền Trung là

A. Vinh      B. Quy Nhơn

C. Đà Nẵng      D. Nha Trang

Câu 9: Đặc điểm cơ bản của trung tâm công nghiệp là

A. Gắn liền với đô thị vừa và nhỏ

B. Hình thức tổ chức lãnh thô ở trình độ cao nhất

C. Không có dân cư sinh sống

D. Phân bố gần nguồn nguyên nhiên liệu

Câu 10: Hình thức trung tâm công nghiệp ở nước ta chưa xuất hiện tại vùng

A. Tây Nguyên      B. Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Bắc Trung Bộ      D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A D C C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B B C A A

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 11: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 12: Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta gồm:

A. Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh

B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

D. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Câu 13: Trung tâm nào dưới đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta ?

A. Đà Nẵng      B. Thủ Dầu Một

C. Hải Phòng      D. Vũng Tàu

Câu 14: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình là dựa vào

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 15: Căn cứ vào giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp là:

A. Trung tâm công nghiệp rất lớn

B. Trung tâm công nghiệp lớn

C. Trung tâm công nghiệp trung bình

D. Trung tâm công nghiệp nhỏ

Câu 16: Có diện tích bao gồm nhiều tỉnh và thành phố là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp      B. Khu công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp      D. Trung tâm công nghiệp nhỏ

Câu 17: Hiện nay nước ta được phân thành mấy vùng công nghiệp?

A. 3        B. 6        C. 7        D. 8

Câu 18: Vùng công nghiệp có số tỉnh ít nhất?

A. Vùng 1        B. Vùng 2        C. Vùng 3        D. Vùng 4

Câu 19: Vùng công nghiệp có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là

A. Vùng 1      B. Vùng 2

C. Vùng 5      D. Vùng 6

Câu 20 : so với ranh giới của các vùng kinh tế, ranh giới vùng công nghiệp không có sự thay đổi là :

A. Vùng 1      B. Vùng 2

C. Vùng 5       D. Vùng 6

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án D D A C B
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án D B D C D

 

Tải nội dung bài, [Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here