[Ôn Thi Địa Lý 12] Mục lục câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý có đáp án mới nhất

0
40

[Ôn Thi Địa Lý 12] Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 12] có đáp án hay nhất

 

Chương 1: Địa lý tự nhiên

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình và điền vào lược đô một số dãy núi và đỉnh núi 

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

 

Chương 2: Địa lý dân cư

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 17: Lao động và việc làm

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 18: Đô thị hóa

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

 

Chương 3: Địa lý kinh tế

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 21: Đặc điểm về nền nông nghiệp nước ta

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

 

Chương 4: Địa lý các vùng kinh tế

 

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng sông Hồng

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cựu Long

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

 

Trên đây là phần Mục lục câu hỏi trắc nghiệm môn Địa Lý có đáp án. Hy vọng qua tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm môn Địa Lý giúp bạn có thêm kiến thức lý thuyết vầ phương pháp làm bài hiệu quả nhất.

Theo dõi Tinnhanh1s.com để xem những bài viết mới nhất về kỳ thi THPT Quốc gia nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here