[Ôn Thi Hóa Học 12] Mục lục câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Học

0
67

Hóa Học là bộ môn khó trong chương tình học. Để bạn đạt được hiệu quả cao nhất trong kì thi và bài kiểm tra thì kiến thức học trên lớp là chưa đủ. Nhưng để hệ thống lại toàn bộ kiến thức và làm theo dạng bài tập trắc nghiệm là một thử thách lớn với nhiều bạn. Chính vì vậy, Chúng tôi biên soạn, Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức về môn Hóa 12 hiệu quả nhất.

Dưới đây là, [Ôn Thi Hóa Học 12] Mục lục câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Học.

 

Chương 1: Este – Lipit

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 1: Este

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 2: Lipit

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 3: Luyện tập: Este và chất béo

 

Chương 2: Cacbohidrat

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 5: Glucozơ

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 8: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohidrat

 

Chương 3: Amin, amino axit và protein

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 9: Amin

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 10: Amino axit

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 11: Peptit và protein

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

 

Chương 4: Polime và vật liệu polime

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 13: Đại cương về polime

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 14: Vật liệu polime

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 19: Hợp kim

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 20: Sự ăn mòn kim loại

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 21: Điều chế kim loại

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

 

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 25: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

 

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 31: Sắt

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 32: Hợp chất của sắt

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 33: Hợp kim của sắt

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 34: Crom và hợp chất của crom

n Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom và hợp chất của crom

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, crom và những hợp chất của chúng

 

Chương 8: Phân biệt một số chất cô vơ

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

 

Trên đây là phần mục lục Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Học lớp 12. Được chúng tôi biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa môn Hóa Học Lớp 12.  Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Học lớp 12 nhằm, giúp các bạn học sinh nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao, làm quen được với dạng đề trắc nghiệm để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới.

Theo dõi Tinnhanh1s.com để cập nhật những bài mới nhất về Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa Học nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here