[Ôn Thi Lịch Sử 11] Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

0
62

[Ôn Thi Lịch Sử 11] Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?

A. Sự giao lưu của các nền văn hóa

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C. Nền kinh tế ư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Câu 2. Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

A. Khẳng định những giá trị truyền thống

B. Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa

C. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư ưởng của giai cấp tư sản

D. Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia

Câu 3. Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ

A. XVI       B. XVII

C. XVIII       D. XIX

Câu 4. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

“Coócách mạngây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền……………………… cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền…………………. cổ điển Pháp…”

A. Chính kịch…bi kịch…hài kịch

B. Bi kịch…nhà văn…hài kịch

C. Bi kịch…nhà văn…chính kịch

D. Bi kịch… nhà thơ…hài kịch

Câu 5. Béttôven là nhà soạn nhạc thiên tài người

A. Anh       B. Đức

C. Pháp       D. Áo

Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là

A. Traicốpxki (1840- 1893)       B. Béttôven (1770 – 1827)

C. Mooda (1756 – 1791)       D. Bach (1685 – 1750)

Câu 7. Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ

A. XVI       B. XVII

C. XVIII       D. XIX

Câu 8. Rembran là người nước nào?

A. Anh       B. Hà Lan

C. Pháp       D. Áo

Câu 9. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ

A. XV- XVI       B. XVI – XVII

C. XVII – XVIII       D. XVIII – XIX

Câu 10. Được xem như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là

A. Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII

B. Các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

D. Các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D C B B B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A B B C A

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 11. Hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ đều thực hiện nhiệm vụ

A. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

B. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động

C. Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột

D. Bảo vệ những người nghèo khổ

Câu 12. Hãy sắp xếp tên tác giả cho phù hợp với tên các tác phẩm sau:

1. Những người khốn khổ

2. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoayơ

3. Chiến tranh và hòa bình

A. Víchto Huygô, Mác Tuên, Lép Tônxtôi

B. Lép Tônxtôi, Mác Tuên, Víchto Huygô

C. Víchto Huygô, Lép Tônxtôi, , Mác Tuên

D. Mác Tuên, Víchto Huygô, Lép Tônxtôi

Câu 13. Thơ Dâng là tác phẩm văn học của quốc gia nào?

A. Trung Quốc       B. Nhật Bản

C. Hàn Quốc       D. Ấn Độ

Câu 14. Thơ Dâng là tác phẩm văn học đạt giải Nôben năm 1913 vì

A. Thể hiện rõ tinh thần dân tộc và tinh thần nhân đạo sâu sắc

B. Thể hiện rõ tình yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc

C. Thể hiện rõ lòng yêu nước, đấu tranh vì nền hòa bình của nhân loại

D. Thể hiện rõ long yêu nước, yêu hòa bình và tinh hần nhân đạo sâu sắc

Câu 15. Nhật kí người điên và AQ chính truyện là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?

A. Tào Đình       B. Cố Mạn

C. Mạc Ngôn       D. Lỗ Tấn

Câu 16. Tác phẩm Đừng động vào tôi của nhà thơ Hôxê Ridan đã phản ánh

A. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo

B. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia

C. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin

D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia

Câu 17. Hôxê Máchiến tranhi là nhà văn nổi tiếng của

A. Mĩ       B. Cuba

C. Mêhicô       D. Vênêxuêla

Câu 18. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là

A. Điện Cremlin (Nga)       B. Thành Rôma (Italia)

C. Cung điện Vécxai (Pháp)       D. Cung điện Buốckinham (Anh)

Câu 19. Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX- đầu thế kí XX là

A. Pari (Pháp)       B. Luân Đôn (Anh)

C. Xanh pêtécbua (Nga)       D. Mađơrít (Tây Ban Nha)

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án A A D D D
Câu 16 17 18 19
Đáp án C B C A

Xem thêm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử lớp 11 TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here