TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 (Phần 1)

0
47

TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 (Phần 1)

 

BÀI 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)

Câu 1. Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối thắng lợi thuộc về
A. phe Đồng minh. B. các lực lượng dân chủ tiến bộ
C. Mĩ và Liên Xô. D. Anh và Pháp
Câu 2. Hội nghị cấp cao ở Ianta sau Chiến tranh thế giới thứ hai kéo dài
A. 8 ngày. B. 9 ngày. C. 10 ngày. D. 11 ngày
Câu 3. Đại diện cho Liên Xô tham dự Hội nghị cấp cao ở Ianta là
A. Thủ tướng Stalin.
B. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Stalin
C. Tổng thống Stalin
D. Chủ tịch Ủy ban Quân đội Stalin
Câu 4. Nước nào sau đây không có mặt ở Hội nghị cấp cao ở Ianta?
A. Anh. B. Mĩ. C. Pháp. D. Liên Xô

Câu 5. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á, Hội nghị Ianta đã
A. phân công Pháp và Anh phản công tiến đánh Nhật Bản
B. quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật trước khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu
B. quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật khi chiến tranh đang diễn ra ở châu Âu
D. quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu
Câu 6. Phạm vi nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô?

A. Đông Đức. B. Đông Âu. C. Đông Bec – Lin D. Tây Đức
Câu 7. Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ianta thì hai nước trở thành trung lập là

A. Pháp và Phần Lan. B. Áo và Phần Lan
C. Áo và Hà Lan. D. Phần Lan và Thổ Nhĩ Kì

Câu 8. Theo những quyết định của Hội nghị Ianta về phân chia khu vực chiếm đóng, Mĩ không có
quyền lợi ở

A. Italia. B. Nhật Bản. C. Trung Quốc D. Bắc Triều Tiên
Câu 9*. Hội nghị Postđam diễn ra vào

 

A. 17/7/1945. B. 18/7/1945. C. 19/7/1945. D. 21/7/1945

Câu 10*. Tham dự Hội nghị Postđam gồm bao nhiêu nước?

 

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6

Câu 11. Liên hợp quốc là cơ quan
A. an ninh, đối ngoại của các nước thắng trận
B. duy trì hòa binh, an ninh ở cấp độ khu vực
C. Được thành lập từ ngày 24/10/1945
D. quyền lực, mang tính quốc tế sâu sắc

Câu 12. Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại
A. Paris. B. London. C. New York. D. Đức

Câu 13. Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày
A. 24/10/1945. B. 25/10/1945. C. 26/10/1945. D. 27/10/1945

Câu 14. Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, Hội nghị tại Xan
Phranxixcô đã diễn ra với sự tham gia của
A. 45 nước. B. 50 nước. C. 55 nước. D. 60 nước

Câu 15. Nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc là
A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào
C. Chung sống hòa bình và có sự nhất trí giữa 5 cường quốc lớn
D. Tôn trọng quyền bình đẳng và chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

Câu 16. Câu nào sau đây sai khi nói về Đại hội đồng Liên hợp quốc?
A. Là cơ quan lớn nhất, đứng đầu Liên hợp Quốc, giám sát các hoạt động của Hội đồng bảo an
B. Họp mỗi năm một kì để thảo luận các công việc thuộc phạm vi Hiến chương quy định
C. Đối với những vấn đề quan trọng, Hội nghị quyết định theo nguyên tắc đa số hai phần ba hoặc quá
bán.
D. Hội nghị dành cho tất cả các nước thành viên.

Câu 17. Đâu là nhận xét sai khi nói về Hội đồng bảo an Liên hợp quốc?
A. Là cơ quan chính trị, quan trọng nhất, hoạt động thường xuyên
B. Chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới
C. Chịu sự giám sát và chi phối của Đại hội đồng
D. Có 5 Ủy viên thường trực

Câu 18. Ban thư kí Liên hợp có nhiệm kì
A. 3 năm. B. 2 năm. C. 1 năm. D. 5 năm


Câu 19. Ban thư kí do ai bầu?
A. Hội đồng bảo an B. Đại hội đồng. C. Tổng thư kí. D. Ban quản thác

Câu 20. Việt Nam gia nhập Liên hợp vào ngày
A. 21/9/1976. B. 20/9/1977. C. 21/9/1977. D. 20/9/1976

Câu 21. Việt Nam là thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?
A. 149. B. 150. C. 151. D. 152

Câu 22. Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào năm
A. 2006. B. 2007. C. 2008. D. 2009

Câu 23. Nhiệm kì mà Việt Nam đảm nhiệm khi là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an là
A. 1 năm. B. 2 năm. C. 3 năm. D. 4 năm

Câu 24. Đâu là tên viết tắt của tổ chức Liên hợp quốc?
A. UNP. B. UN. C. LAO. D. IFC

Câu 25. Năm 1991, số thành viên của Liên hợp quốc là
A. 168. B. 191. C. 172. D. 194

Câu 26. Đến ngày 31/5/2000, Liên hợp quốc có bao nhiêu hội viên?
A. 188. B. 191. C. 168. D. 172

Câu 27. ECOSOC là tên gọi của
A. Hội đồng hàng không. B. Hội đồng kinh tế và xã hội
C. Hội đồng lương thực nông nghiệp D. Ban thư kí Liên hợp quốc

Câu 28. Trật tự hai cực Ianta đã chi phối đến
A. kinh tế. B. quân sự. C. tư tưởng D. Tất cả ý trên

Câu 29. Liên hợp quốc có mấy cơ quan chủ yếu?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7


Câu 30. Hạn chế lớn nhất của tổ chức Liên hợp quốc hiện nay là
A. quan liêu, tham nhũng ngày càng gia tăng
B. hệ thống nội bộ chia rẻ
C. chưa giải quyết tốt các vấn đề dịch bệnh, thiên tai, viện trợ kinh tế đối với các nước thành viên
nghèo khó.
D. chưa có những quyết định phù hợp đối với những sự việc ở Trung Đông, châu Âu, Irắc..

Câu 31. Hội nghị Ianta đã có những quyết định nào đối với Trung Hoa Dân quốc?
A. Quy định Trung Quốc cần phải trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ.
B. Cải tổ chính phủ với sự tham gia của Đảng cộng sản và các đảng phái dân chủ.
C. Trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ.
D. Tất cả ý trên.

Câu 32*. Vấn đề nước Đức được hội nghị Postđam được quy định như thế nào?

 

A. Phân chia khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh giữa các nước lớn.
B. Thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức.
C. Khẳng định nước Đức trở thành một quốc gia hòa bình và thống nhất.
D. Tất cả ý trên.

Câu 33. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 9/1949. B. Tháng 9/1948. C.Tháng 8/1948. D. Tháng 10/1949

Câu 34. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một trật tự thế giới mới đã được hình thành với
đặc trưng lớn là:

A. thế giới chia làm 2 phe XHCN và TBCN do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe
B. Mĩ và Liên Xô ra sức chạy đua vũ trang
C. thế giới chìm trong “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động
D. loài người đứng trước thảm hoạ “đung đưa trên miệng hố chiến tranh”.

Câu 35. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là
A. duy trì hoà bình và an ninh quốc tế
B. thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tất cả các nước
C. giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực
D. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, nhân đạo.

Câu 36. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, vấn đề trung tâm trong nhiều cuộc gặp gỡ
giữa nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh với những bất đồng sâu sắc, đó là
A. vấn đề tương lai nước Nhật. B. vấn đề tương lai của Triều Tiên
C. vấn đề tương lai nước Đức. D. vấn đề tương lai của châu Âu.

Câu 37. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước uỷ viên thường trực là:
A. Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản
B. Liên Xô (Liên bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật
C. Liên Xô (Liên bang Nga), Đức, Mĩ, Anh, Trung Quốc
D.Liên Xô (Liên bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp.

Câu 38. Nguyên thủ 3 quốc gia Liên Xô, Mĩ, Anh đến Hội nghị Ianta với công việc trọng tâm là
A. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít
B. thành lập tổ chức Liên hợp quốc để giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới
C. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận
D. bàn biện pháp kết thúc sớm Chiến tranh thế giới thứ hai.


Câu 39. Trong các quyết định của Hội nghị Ianta, quyết định đưa đến sự phân chia hai cực trong quan
hệ quốc tế là

 

A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật
B. Liên Xô tham gia chống Nhật ở Châu Á
C. thành lập Liên hợp quốc để giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới
D. thoả thuận việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Câu 40. Theo thỏa thuận của cường quốc tại Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng
của
A. các nước Đông Âu. B. các nước Tây Âu
C. Mĩ, Anh và Liên Xô. D. Đức, Pháp và Nhật Bản

Xem thêm Tổng Hợp 400 Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử Thế Giới TẠI ĐÂY

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here