TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 7) 

0
36

TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 7) 

BÀI 7. TÂY ÂU

Câu 1. Từ năm 1945 đến năm 1950, các nước tư bản Tây Âu đã cơ bản ổn định và phục hồi về mọi
mặt là nhờ:
A. Sự viện trợ của Mĩ
B. Tinh thần tự lực tự cường của nhân dân
C. Bộ máy quản lí của nhà nước có hiệu quả
D. Đổi mới nền kinh tế phù hợp với xu thế phát triển

Câu 2. Điểm chung nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Âu và Mĩ là
A. Áp dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật
B. Nhà nước đóng vai trò trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế
C. Sự nổ lực của các tầng lớp nhân dân
D. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển.

Câu 3. Vị trí của Tây Âu từ đầu thập niên 70 (TK XX) trở đi là:
A. Trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới
B. Trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất thế giới
C. Một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới
D. Một trong những trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới
Câu 4. EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào :

 

A. Năm 1989. B. Năm 1990. C. Năm 1995. D. Năm 1996

Câu 5. Mốc đánh dấu bước chuyển từ cộng đồng Châu Âu (EC) sang liên minh Châu Âu (EU) là:
A. Kí hiệp ước Hen-xin-ki (1975)
B. Đồng tiền EURO được phát hành (1999)
C. Kết nạp thêm 10 nước Đông Âu
D. Kí hiệp ước Ma-a-xtrích (1991).

Câu 6. Nói “Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh” vì:
A. Số lượng thành viên nhiều
B. Chiếm 1/4 năng lực sản xuất của toàn thế giới
C. Quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới
D. Kết nạp tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị.

Câu 7. Đồng tiền chung (EURO) được chính thức đưa vào sử dụng ở 11 nước vào:
A. Ngày 1/1/1993. B. Ngày 1/1/1999
C. Ngày 1/1/ 2000. D. Ngày 1/1/2002.

Câu 8. Quan hệ EU – Việt Nam được thiết lập vào năm nào?
A. Năm 1995. B. Năm 1990. C. Năm 1991. D. Năm 1992.

Câu 9. Hiện nay, các nước tư bản Tây Âu đã thi hành chính sách ngoại giao như thế nào?
A. Thi hành chính sách ngoại giao khôn khéo trên cơ sở đảm bảo được nhiều quyền lợi nhất trong các
vấn đề quốc tế.
B. Vẫn thi hành chính sách đồng minh tin cậy của Mĩ nhất là trong các vấn đề gây chiến tại các khu
vực trên thế giới.
C. Cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của Mĩ và tích cực đấu tranh cho hòa bình an ninh trên toàn thế giới,
mở rộng mối quan hệ hợp tác.
D. Hòa bình và trung lập tích cực.

Câu 10. Cộng đồng Châu Âu ra đời trên cơ sở sự hợp nhất của các tổ chức nào?
A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu.
B. Cộng đồng than – thép Châu Âu và Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu.
C. Cộng đồng than – thép Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu.
D. Cộng đồng than – thép Châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế
Châu Âu.

Câu 11. Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế của các nước tư bản Tây Âu trong những năm 50 – 70 là
nhờ những nguyên nhân nào?
A. Có vai trò quản lí và điều tiết của nhà nước.
B. Tận dụng tốt cơ hội bên ngoài để phát triển kinh tế.

C. Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại.
D. Tất cả ý trên.

Câu 12. Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, quốc gia nào ở Tây Âu là nước duy nhất còn duy trì liên
minh chặt chẽ với Mĩ?
A. Pháp. B. Anh. C. Italia. D. Đức.

Câu 13. Trong những năm 1973 – đến 1991, nền kinh tế Tây Âu gặp phải những khó khăn và thách
thức nào?
A. Những trở ngại trong quá trình phát triển
B. Sự cạnh tranh gay gắt của Mĩ, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới.
C. Khủng hoảng, suy thoái, lạm phát và thất nghiệp.
D. Tất cả ý trên.

Câu 14. EU là một liên minh hợp tác về
A. Chính trị và quân sự. B. Quân sự và văn hóa.
C. Kinh tế – chính trị. D. Kinh tế và quân sự.

Câu 15. Cơ cấu tổ chức của Liên minh Châu Âu bao gồm mấy cơ quan chính?
A. Ba. B. Bốn. C. Năm. D. Sáu

Câu 16. Cho đến năm 1993, Liên minh Châu Âu có bao nhiêu nước?
A. 11 nước. B. 13 nước. C. 15 nước. D. 17 nước.

Câu 17. Cộng đồng Châu Âu được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 1 – 7 – 1977. B. Ngày 1 – 7 – 1967.
C. Ngày 11 – 7 – 1967 D. Ngày 7 – 1 – 1977.

Câu 18. Quốc gia nào ở Tây Âu trong những năm 50 – 70 được xếp hàng thứ tư trong thế giới tư bản?
A. Pháp. B. Anh. C. CHLB Đức. D. Thụy Điển.

Câu 19. Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu được thành lập
vào thời gian nào?
A. Ngày 25 – 3 – 1957. B. Ngày 25 – 3 – 1955.
C. Ngày 23 – 5 – 1955. D. Ngày 23 – 5 – 1957.

Câu 20. Trong khoảng những năm 50 – 70, nền kinh tế của CHLB Đức được xếp hàng thứ mấy trong
thế giới tư bản:
A. Thứ hai. B. Thứ ba. C. Thứ tư. D. Thứ năm

Câu 21. Sự lan tràn của tội phạm Maphia rất phổ biến ở quốc gia Tây Âu nào?
A. Phần Lan. B. Pháp. C. Italia. D. Thụy Điển.

Câu 22. Đâu là đường lối đối ngoại của chính phủ Pháp trong những năm 1950 – 1973?
A. Phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam.

 

B. Rút khỏi NATO, yêu cầu Mĩ rút hết các căn cứ quân sự và quân đội Mĩ ra khỏi nước Pháp.
C. Phản đối việc trang bị vũ khí hạt nhân cho Tây Đức, chú ý phát triển quan hệ với Liên Xô và các
nước XHCN.
D. Tất cả ý trên

Câu 23. Nguyên nhân nào làm cho nền công nghiệp Tây Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai được
phục hồi và phát triển nhanh chóng?
A. Nhờ Mĩ cho vay và đầu tư vào Tây Đức hơn 50 tỉ Mác.
B. Nhờ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ.
C. Nhờ ứng dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật.
D. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế sau chiến tranh.

Câu 24. Nhiệm vụ hàng đầu về kinh tế của các nước tư bản Tây Âu ngay khi chiến tranh vừa kết thúc
là:
A. Quốc hữu hóa nền kinh tế.
B. Đưa Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế tài chính trên thế giới.
C. Xây dựng cơ cấu ngành kinh tế hợp lí.
D. Hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi nền kinh tế

Câu 25. Các thành viên của Cộng đồng Châu Âu kí Hiệp ước Maxtrích đổi thành Liên minh Châu Âu
vào thời gian nào?
A. Ngày 11 – 11 – 1993. B. Ngày 1 – 1 – 1993.
C. Ngày 1 – 1 – 1995. D. Ngày 11 – 1 – 1993.

Câu 26. Thời kì ” Phi thực dân hóa” trên phạm vi toàn thế giới được đánh dấu bằng việc:
A. Xu thế hòa bình của thế giới sau chiến tranh và sự hoạt động mạnh mẽ của “Phong trào không liên
kết”.
B. Hàng loạt các nước tư bản Tây Âu trao trả độc lập cho các nước thuộc địa.
C. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa lên cao buộc các nước Anh, Pháp và Hà Lan
phải trao trả độc lập.
D. Sự nổ lực của Liên Hợp quốc trong việc phi thực dân hóa trên thế giới.

Câu 27. Kinh tế Tây Âu bắt đầu phục hồi vào thời gian nào?
A. Năm 1994. B. Năm 1993. C. Năm 1998. D. Năm 1991.

Câu 28. Nước nào được đánh giá là “Mô hình xã hội dân chủ” ở Châu Âu trong những năm 80 của
thế kỉ XX?
A. Na Uy. B. Thụy Điển. C. Phần Lan. D. Thụy Sĩ

Câu 29. Tính riêng đến giữa thập kỉ 90, dân số 15 nước thành viên EU đã lên tới bao nhiêu?
A. 375 triệu người. B. 275 triệu người. C. 475 triệu người. D. 575 triệu người.

Câu 30. Hiệp ước Maxtrích được kí tại quốc gia nào?

 

A. Thụy Sĩ. B. Thụy Điển. C. Phần Lan D. Hà Lan.

Câu 31. Kinh tế các nước tư bản Tây Âu được phục hồi về cơ bản vào thời gian nào?
A. Cuối những năm 40. B. Khoảng những năm 50.
C. Khoảng những năm 60. D. Đầu những năm 70.

Câu 32. Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập khối NATO vào thời gian nào?
A. Tháng 5 – 1954. B. Tháng 5 – 1955.
C. Tháng 5 – 1956. D. Tháng 5 – 1957.

Câu 33. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược khu vực
Trung Đông
A. Đế quốc Pháp. B. Đế quốc Mĩ
C. Đế quốc Anh. D. Đế quốc Đức

Câu 34. Để ổn định về chính trị, giai cấp tư sản ở các nước Tây Âu đã thi hành chính sách gì?
A. Xây dựng lại hệ thống nội các.
B. Đàn áp phong trào công nhân trong nước.
C. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản.
D. Giai cấp tư sản cùng với các Đảng cộng sản cùng lãnh đạo đất nước.

Câu 35. GDP của 15 nước thành viên EU trong những thập kỉ 90 là:
A. Hơn 4000 tỉ USD. B. Hơn 5000 tỉ USD.
C. Hơn 6000 tỉ USD. D. Hơn 7000 tỉ USD.

Câu 36. Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu hiện nay?
A. Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG.
B. Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ.
C. Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ.
D. Mở rộng quan hệ với các nước tư bản phát triển.

Câu 37. Để phục vụ cho mục tiêu toàn cầu hóa , Mĩ đã lôi kéo hàng loạt các nước Tây Âu tham gia
khối liên minh quân sự nào?
A. ANZUS. B. NATO. C. CENTO. D. SEATO.

Câu 38. Phản ứng của các nước tư bản Tây Âu đối với hệ thống thuộc địa cũ những năm sau chiến
tranh là gì?
A. Tìm cách trở lại xâm chiếm các nước này.
B. Viện trợ và bồi thường cho các nước này.
C. Thiết lập quan hệ ngoại giao bình đẳng đối với các nước này.
D. Tôn trọng độc lập của họ.

Câu 39. Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu được thành lập
vào thời gian nào?
A. Ngày 23 – 5 – 1955. B. Ngày 25 – 3 – 1955.
C. Ngày 23 – 5 – 1957. D. Ngày 25 – 3 – 1957.

Câu 40. Đâu là tên viết tắt của Cộng đồng Châu Âu?
A. EEC. B. EU. C. EC. D. EURO.

Câu 41. Từ những năm 50 của thế kỉ XX, các nước tư bản Tây Âu đã thi hành chính sách đối ngoại
như thế nào?
A. Thi hành chính sách ngoại giao trung lập.
B. Thi hành chính sách ngoại giao hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
C. Đa dạng hóa và đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại.
D. Một số liên minh chặt chẽ với Mĩ, một số cố gắng thoát khỏi Mĩ và bước đầu thực hiện đa phương
hóa, đa dạng hóa.

Câu 42. Để nhận được viện trợ của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu phải tuân
theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?
A. Để hàng hóa của Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu.
B. Đảm bảo quyền tự do cho người lao động.
C. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với các hàng hóa của Mĩ.
D. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với các hàng hóa của Mĩ, gạt
bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.

Câu 43. Từ năm 1958 đến nay, nền cộng hòa ở Pháp là nền cộng hòa thứ mấy?
A. Ba. B. Bốn. C. Năm. D. Sáu

Câu 44. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Anh tìm cách trở lại hệ thống thuộc địa ở đâu?
A. Inđônêxia B. Bắc Phi. C. Đông Dương. D. Miến Điện, Mã Lai.

Câu 45. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Anh xếp sau các nước nào trong khối tư bản chủ
nghĩa?
A. Mĩ, Nhật, Pháp, Liên Xô. B. Mĩ, Nhật ,Tây Đức, Trung Quốc.
C. Mĩ, Nhật, Hà Lan, Pháp. D. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Pháp.

Câu 46. Cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu lần đầu tiên được diễn ra vào thời gian nào?
A. Tháng 7 – 1969. B. Tháng 6 – 1979.
C. Tháng 7 – 1979. D. Tháng 6 – 1969.

Câu 47. Các nước trong liên minh Châu Âu hủy bỏ sự kiểm soát việc đi lại của công dân các nước
qua biên giới của nhau vào thời gian nào?
A. Tháng 3 – 1995. B. Tháng 3 – 1993.
C. Tháng 6 – 1979. D. Tháng 5 – 1995.

Câu 48. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai Đảng nào thay nhau cầm quyền ở Anh?
A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. B. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.
C. Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo thủ. D. Đảng Bảo thủ và Công đảng.

Câu 49. Cho đến năm 2007, tổng số thành viên của Liên minh Châu Âu là bao nhiêu nước?
A. 21 nước. B. 23 nước. C. 25 nước. D. 27 nước.

Câu 50. Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, chính quyền Mĩ đã theo đuổi đường lối nào trong quan hệ
quốc tế?
A. Cố gắng thiết lập thế đa cực trong đó Mĩ là một cực quan trọng.
B. Phấn đấu trở thành siêu cường hùng mạnh nhất ở hệ thống tư bản chủ nghĩa.
C. Đưa Mĩ trở thành siêu cường hùng mạnh về kinh tế ở Mĩ Latinh.
D. Tìm cách vươn lên thế một cực.

Câu 51. Hai nước nào ở Tây Âu phản đối cuộc chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam?
A. Phần Lan, Thụy Điển B. Thụy Điển, Hà Lan
C. Thụy Sĩ, Phần Lan. D. Đức, Thụy Điển

Câu 52. Nước nào sau đây không tham gia thành lập Cộng đồng than thép châu Âu (ECSC)?
A. Pháp. B. Bỉ. C. Hà Lan D. Thụy Điển

Câu 53. Ngày 1/1/2004, Liên minh châu Âu (EU) có tất cả bao nhiêu thành viên?
A. 15. B. 21. C. 25 D. 27

Câu 54. Vấn đề nan giải đã nảy sinh sau khi xóa bỏ kiểm soát qua lại biên giới giữa các nước là
A. Tội phạm buôn lậu ngày càng trầm trọng
B. Số người di cư và nhập cư ngày càng gia tăng
C. Nảy sinh nhiều mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước, các dân tộc.
D. Tất cả ý trên

Câu 55. Hiện nay, tình hình châu Âu trở nên khó khăn và có nguy cơ chia rẻ lớn là do
A. Xung đột sắc tộc, tôn giáo diễn ra cục bộ
B. Anh rời khỏi Liên minh châu Âu
C. Chủ nghĩa khủng bố ngày càng nguy hiểm và đe dọa an ninh các nước
D. Nội bộ chia rẻ, mâu thuẫn, các nhà nước mới lần lượt thành lập

 

Xem thêm Tổng Hợp 400 Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử Thế Giới TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here